בהר

א

אחת מהדרישות שמצווה הקב"ה את המוכרים

ב

יתעסקו בו ישראל עד שעת הזריעה בשנים של הברכה

ג

יירדו בעיתם בשנות הברכה

ד

מהי ההכרזה שקוראים בשנת היובל?

ה

שנת היובל היא שנת...

ז

ערכו לה' הוא חמישים שקל כסף

ח

לא תהיה בכם בשנות הברכה ואפילו לא תעבור בארצכם

ט

אסור להמיר בין...

י

למי עדיף למכור? וממי עדיף לקנות?

כ

ייגמר לגמרי בשנות הקללה

ל

יהיה בצמצום בימי הקללה

מ

מספר חיילי האוייב שחמישה מכם יצליחו לנצח.

נ

השמיים כברזל והארץ כ...

ס

כינוי לתבואה הצומחת מאליה

ע

אין לבצור אותם בשנה הרביעית

פ

סוג עבודה שאסור להעביד בה אדם מישראל.

צ

מכירה לעולם נקראת בלשון התורה מכירה ל...

ק

מילה נרדפת לקומה זקופה

ר

לפי _____ השנים תרבה מקנתו

ש

יש לתקוע בו ביום הכיפורים של שנת החמישים

ת

סוג של קול שיש להעבירו בעזרת השופר בשנת היובל

  שאלון
  תשובון
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד