פרשת אחרי מות

פרשת השבוע                                                             אַחֲרֵי מוֹת

ממנו עשוי בגדי הקדש                                                 בַּד

אופן בחירת שעירי העיזים לה' ולעזאזל                         גוֹרָל

אסור לאכלו                                                                 דָּם

נתינת דם באצבע                                                        הִזָּה

ואזכור העוונות                                                        וְהִתְוַדָּה

קרבנותיהם                                                                 זִבְחֵיהֶם

החלק מהחטאת שמוקטר                                            חֵלֶב

בעל חיים שהומת על ידי בעל חיים אחר                        טְרֵפָה

 יחבוש את המצנפת                                                    יִצְנֹף

מצוה בדם חיה ועוף                                                    כיסוי הדם

לארץ גזרה                                                                  לַעֲזָאזֵל

ארץ שבה ישבו ישראל                                                 מִצְרַיִם

בהמה שמתה מעצמה                                                 נְבֵלָה 

נתינת ידיו על ראש הקרבן                                            סמיכה

בו ה' יראה                                                                  ענן ("כִּי בֶּעָנָן, אֵרָאֶה עַל-הַכַּפֹּרֶת.")

בהמת החטאת של אהרן                                             פַּר הַחַטָּאת

תפיסת חיה                                                                 ציד

מזרחה                                                                       קֵדְמָה

ורחץ במים                                                                  וְרָחַץ

כינוי ליום הכיפורים                                                      שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן

כינוי למשכב בהמה                                                     תֶּבֶל

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד