פרשת יתרו

א ________ נקראתי כך כיוון שאלוקים היה בעזרו של אבי (פרק י"ח פסוק ד').

ב ________ אותו צריכים לשנוא השופטים שיתמנו על העם (פרק י"ח פסוק כ"א).

ג ________ נקראתי כך כיוון שאבי היה גר בארץ נוכריה (פרק י"ח פסוק ג').

ד "את ה________ הקשה יביאון אל משה, ואת ה________ הקטון ישפטו הם (פרק י"ח פסוק כ"ו).

ה ________ ________ נאסר להתקרב אליו ולנגוע בקצהו (פרק י"ט פסוקים י"א-י"ב).

ו ________ ביטוי המראה את שמחתו של יתרו כששמע את דברי משה (פרק י"ח פס' ט').

ז ________ ________ באו עם אהרון לאכול לחם עם יתרו (פרק י"ח פסוק י"ב).

ח ________ אם יניפו אותה על אבני המזבח הוא יתחלל (פרק כ' פסוק כ"ב).

ט "לא ________הדבר אשר אתה עושה" (פרק י"ח פסוק י"ז).

י ________ הצעתי לחתני למנות שרים שיעזרו לו לשפוט את העם.

כ ________ מעמדו של יתרו במדין (פרק י"ח פסוק א').

ל ________ נראו על ההר בשעת נתינת התורה (פרק כ' פסוק י"ד).

מ ________ אסור לעשותה בשביעי (פרק כ' פס' ט').

נ ________ כמו שהם נושאים את גוזליהם כך הוציא ה' את ישראל ממצרים (פרק י"ט פס' ד')

ס ________ כמוה יהיו ישראל אם יקיימו את מצוות ה' (פרק י"ט פסוק ה').

ע ________ אליו ניגש משה כדי לשמוע את דברי ה' (פרק כ' פסוק י"ז).

פ ________ מחרבו ניצל אביו של אליעזר (פרק י"ח פסוק ד').

צ ________ הלכתי עם שני בני ואבי אל המדבר (פרק י"ח פסוק ב').

ק ________ אותם ראו העם על ההר (פרק כ' פסוק י"ד).

ר _________ משם יצאו ישראל לקראת מעמד קבלת התורה (פרק י"ט פסוק ב').

ש ________ קולו היה הולך ומתחזק (פרק י"ט פסוק י"ט).

ת _________ מצאה את ישראל בדרך (פרק י"ח פסוק ח').

  חידון א"ב ותשובות לפרשת יתרו
  חידון א"ב ותשובות לפרשת יתרו
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד