פרשת ויחי

א. הצעיר שעתיד להיות חשוב מאחיו הבכור (פרק מ"ח פסוקים י"ז- י"ט).

ב.  צאצאיו עתידים להלחם כזאב טורף  (פרק מ"ט פסוק כ"ז).

ג. שם נערך אבל גדול ליעקב (פרק נ' פסוק י').

ד.  בניו עתידים להתנקם ולעשות דין באוייבי ישראל (פרק מ"ט פסוק ט"ז).

ה.  "ברכות אביך גברו על ברכות _______  " (פרק מ"ט פסוק כ"ו).

ו " ושם אבותי אברהם ויצחק ______ לרוב בקרב הארץ" (פרק מ"ח פסוק ט"ז).

ז . ישכון לחוף ימים (פרק מ"ט פסוק י"ג).

ח . בעל חיים שהוזכר בברכתו של יששכר (פרק מ"ט פסוק י"ד ).

ט . האחים חשבו לרעה כשמכרו את יוסף, ואלוקים חשב ל (פרק נ' פסוק כ')

י . נמשל לגור אריה (פרק מ"ט פסוק ט').

כ ."ישימך אלוקים __________ ו____________" (פרק מ"ח פסוק כ').

ל . עיר שבה נגלה ה' אל יעקב וברך אותו (פרק מ"ח פסוק ג').

מ . העמידה יוסף לפני יד ימינו של אביו (פרק מ"ח פסוק י"ג).

נ . נמשל לאילה שלוחה (פרק מ"ט פסוק כ"א).

ס . כפי שהנחש נושך את עקביו כך ילחמו צאצאיו של דן (פרק מ"ט פסוק י"ז).

 ע . ממנו נקנתה מערת הקבורה שבארץ כנען (פרק מ"ט פסוק ל').

פ . הסכים שיוסף יעלה ויקבור את אביו (פרק נ' פסוק ו').

צ . עיר שעד אליה תגיע נחלתו של זבולון (פרק מ"ט פסוק י"ג).

ק .  "וידגו לרוב ב__________ הארץ" (פרק מ"ח פסוק ט"ז).

ר  . מהם ביקש יוסף לחנוט את אביו (פרק נ' פסוק ב').

ש . בניו ובני לוי עתידים להתפזר ולהחלק בישראל (פרק מ"ט פסוקים ה'-ז').

ת ." בקברי אשר כריתי לי בארץ כנען שמה _________" (פרק נ' פסוק ה').

  חידון א"ב לפרשת ויחי
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד