חזון ויעדים

בס"ד

לגדל דור עובד השם שפועל להוספת קדושה, לקיום תורה ומצוות בשלמות, לעבודה עצמית, לחיי צניעות ולמעורבות חברתית בדרכו של הראי"ה - דור מנהיג פעיל ואכפתי היוצר שינוי באומה הישראלית כדי לקדמהּ לבניין אריאל.

 

יעדים חינוכיים:

1.      תורת ישראל: התנועה תחנך לקיום חיי תורה ומצוות בשלמות, באומה ובפרטים, מתוך יראת שמים ואמונת חכמים בקדושה ובטהרה. התנועה תעודד את חבריה להתמסר לתורה ולגדול בה. חניכי תנועת אריאל ירגילו עצמם לחשיבה הנשענת על הדרך שתורתנו מתווה לנו. גם בעיסוק בעניינים שלכאורה שייכים לעולם החול, יבררו את הדרך שעליהם לפעול בה לאור התורה.

2.      ארץ ישראל: כפי שכתוב בתורתנו, ארץ ישראל ניתנה לנו, לעם ישראל, וממנה לא נזוז. חניכי תנועת אריאל יפעלו לפיתוחה של ארץ ישראל.התנועה תחנך לאהבת הארץ ולהתיישבות בכל חלקיה, במיוחד באלו הזקוקים לחיזוק. כן תחנך התנועה לשירות בצבא ההגנה לישראל כחלק ממצוות כיבוש הארץ ויישובה.

3.      עם ישראל: התנועה תחנך לאהבת כל אדם מישראל ולאיחוד בין חלקי האומה. חניכי תנועת אריאל ישתלבו בפעילות המכוונת למעורבות חברתית ובפעולות חסד בהתנדבות, תוך הקפדה מלאה על קיום תורה ומצוות מבלי להתפשר על שום פרט (לפי דרכה של תורה בגאון).

4.      ועשו לי מקדש: חניכי תנועת אריאל יפעלו להטמעת תודעת המקדש בתנועה ומחוצה לה (לדוגמה: עלייה להר הבית - כל אחד לפי פסקי רבותיו, השתתפות ב'סיבוב שערים', שבוע מעמדות, לימוד משותף של נושאים מעולם המקדש ועוד) כחלק מייעוד התנועה לקירוב הגאולה השלמה ולהגבהת הקומה הרוחנית בעם ישראל.

5.      קבלת אחריות והנהגה: התנועה תכשיר את חניכיה למסוגלות להנהגה מתוך חינוך ליזמה, לקבלת אחריות, לעשייה, להבעת רעיונות ודעות בכתב ובע"פ. החניכים יפנימו כי 'אין הדבר תלוי אלא בי' ויבינו שזכותם וחובתם לפעול כדי שהדברים יצאו מן הכוח אל הפועל, ואת עשייתם כולה תנחה דרך התורה.

6.      בניין היחיד למען בניין הכלל: האדם נברא בצלם א-לוהים כיאה לייעודו. הוא ניחן בכוחות שמיוחדים לו ומאפשרים לו לפעול למען בניין הכלל. עליו לפתח כוחות אלו בדרך התורה. התנועה תחנך את חבריה לפיתוח האישיות: להגברת המודעות האישית, לתיקון המידות ולחיזוקן, להכרה בכוחות המיוחדים לכל אחד, ולגילוים בפועל בעשיית הטוב למען כלל החברה. 

7.      כולנו עם אחד: מתוך מחויבות כלפי החברה כולה, התנועה תקבל כל חניך לשורותיה ותפתח סניפים בכל מקום שתידרש, ובתנאי שהמבקשים ידעו מה הם עקרונות התנועה וישאפו להגיע אליהם גם אם בהווה המרחק בינם ליעד גדול. חניכי התנועה יעסקו בהסברת דרך התנועה בדרכי נועם ובתבונה, במפגשי פנים אל פנים ודרך אמצעי התקשורת השונים, ובכללם רשתות האקטואליה והחדשות (חניכים שמשתמשים ברשת).

8.      יצירת תרבות יהודית: חניכי תנועת אריאל יפעלו ליצירת תרבות יהודית בכל התחומים:   באמנות, במוזיקה, בקולנוע, בספרות ובתקשורת ועוד. תרבות שיונקת את השראתה מהנשמה הא-לוהית שבאדם, ומטרתה להוסיף קדושה בעולם.

9.      קדושת חיי אדם: התנועה תחנך להכרה בקדושת חיי אדם ולמחויבות לשמירה עליהם. התנועה תפעל להעלאת המודעות לקדושת חיי האדם גם בחברה הכללית-ישראלית.

10. והצנע לכת: התנועה תחנך לדרך חיים שמתאפיינת בפשטות ובצניעות, שתיהן ערכי יסוד שכוחם רב בפיתוח המידות. כן תחנך התנועה לפעילות בצניעות ובקדושה, תוך הענקת כלים להתמודדות נכונה עם אתגרי הצניעות המאפיינים את גיל הנעורים. לפיכך, ומשום שדרכי החינוך וההגשמה של הבנים שונות מאלה של הבנות, התנועה תקיים את כל מפעליה בשתי מערכות נפרדות: אחת לבנים ואחת לבנות.

 

 

עוד באותו נושא

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד