דבר תורה

האדם נברא בתור שליח. עצם היצירה, הלידה, מכילה בתוכה בהכרח את דבר מינוי השליחות...
את העובדה שמישהו חי בזמן מסוים, ובתקופה מיוחדת ובמקום מוגדר,
ולא נולד בתקופה אחרת ובנסיבות אחרות, נ
וכל להבין אך ורק אם נקבל את עצם הרעיון בדבר שליחותו של האדם."
(הרב סולובייצ'יק)

אנחנו נולדנו לדור הזה, לדור של גאולה, ויש לנו תפקיד דווקא עכשיו! תפקידנו הוא להוסיף
אור ולהפיץ את שם ד' בעולם! שנזכה...
עבור לתוכן העמוד