דבר תורה

חופש גדול!!
מאמר מאת הרב אלישע אבינר:
חבל לחכות עד סוף החופש הגדול להחליט שהחופש לא ניצל במלואו.
סקר שנערך בסוף החופש הגדול בחן את מידת הסיפוק של בני הנוער מתקופת החופש. בני נוער נשאלו האם הם
מרוצים מהאופן שבו הם ניצלו את החופש, ואילו היתה להם אפשרות להחזיר את הגלגל אחורה ולהתחיל מחדש את
החופש האם הם היו מבלים באותה צורה או בצורה אחרת. רבים מבני הנוער הודו שהם מאוכזבים מהאופן שבו בילו את
החופש הגדול. תוצאות המחקר היו צפויות. החידוש הוא, שלא רק אנחנו המבוגרים סבורים שהחופש הגדול הוא בזבוז
גדול והחמצת הזדמנות מיוחדת אלא גם בני הנוער חשים בכך. אבל, כשהם מגיעים למסקנה זו, חודשיים כבר חלפו
להם. בבחינת "מעוות לא יוכל לתקון".

מהי המסקנה החינוכית? אין להמתין עד לסוף החופש הגדול על מנת לערוך סיכום של החודשיים
שחלפו, כי אז לא נותר אלא לבכות על החלב שנשפך. אלא, בהתקרב המחצית השנייה של החופש הגדול, רצוי לערוך סיכום ביניים, לבדוק תכנון מול ביצוע, ציפיות מול מימוש, חלומות מול מציאות. אם אתה
מרוצה – מה טוב. ואם לא – תפעל לשנות כיוון, אולי עדיין תוכל להציל את יתרת החופש.
שיהיה בהצלחה!
עבור לתוכן העמוד